Pokud máte k dispozici dílenskou příručku, držte se instrukcí v ní. Toto je jen doplnění. Autorové nenesou zodpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací s brzdovou soustavou vozidla.

Kontrola brzd, odvzdušnění, výměna brzdové kapaliny

 • Optická kontrola činných ploch (kotouče, destičky), jestli tam nejsou „neojetá“ rezavá místa, plocha musí být rovná a rovnoměrně opotřebovaná. Destičky to samé. Kontrola všech gumových dílů - pokud to nikde neteče a pístky nejsou zadřené, není je potřeba vyndavat - takže stačí zkontrolovat prachovky kolem pístků, pečlivě, jestli v nich nejsou trhliny. Kontrola hadic, které přivádějí kapalinu k třmenu na praskliny, netěsnosti.
 • Kontrola tloušťky kotouče a obložení - pokud je k dispozici třmenový mikrometr, tak se tloušťka kotouče měří velice příjemně, pokud je k dispozici jen posuvka (šupléra), tak přes nějaké podložky, jejichž tloušťka se pak odečtete (to kvůli okraji). Měřit na 3 místech po obvodu. Mělo by se to +/- shodovat. Pak změřit tloušťku destiček. V dílenské příručce jsou napsané hodnoty, které to musí splňovat.
 • Pokud nesplňuje minimální tloušťku, tak vyměnit.
 • Měla by se ještě měřit házivost kotouče, na to je potřeba číselníkový úchylkoměr s magnetickým stojánkem. Údaje jsou zase v dílenské příručce.
 • Pak očistit všechny dosedací plochy, kde se destička dotýká třmenu. Velice pečlivě. Pěkně to vyškrábat, ale ne nějaký broušení pilníkem nebo tak, to ne! Při použití drátěného kartáče veliký pozor na prachovky!
 • Než se tam dají destičky, tak je dobré si vyzkoušet, jestli se hýbají všechny pístky a nejsou zarezlé - velkými sikovkami nebo přípravkem k tomu určeným je zamáčknout zpátky. Ale POZOR, je důležité si před tím zkontrolovat množství kapaliny v nádobce, protože by mohla přetéct a vytéct do motorového prostoru a porušit lak. Není dobré šlapat na pedál, pokud jsou třmeny dole, protože s největší pravděpodobností se podaří jeden pístek vysunout ven. Vyndavání pístků je nad rámec tohoto článku.
 • Nové destičky mívají plochy, které jsou namazané anti-sieze prostředkem (proti zadírání). Pokud nemají nebo se vrací původní, tak zase všechna místa, kde se to dotýká (zadní stěnu v místě dotyku pístku nebo třmenu, po obvodu) potřít anti-siezem, může být hliníkový, např. Locite Aluminium Anti-Seize 8060. Toto se dělá, aby brzdy nepískaly.
 • Pokud byly k novým destičkám nové šrouby s vrstvou thread-lockeru (lepidlo na zajištění závitu), tak je samozřejmě dobré je použít. Pokud ne, tak je staré (nebo nové bez lepidla) nutné dobře očistit a nanést na cca 3 závity u konce středně pevnostní lepidlo na závity, např. Loctite 243.
 • Když je vše zase smontované, tak odsát všechnu starou kapalinu z nádobky. Nalít novou a začít klasický postup odvzdušňování. V příručce píšou, že stačí 0,5l kapaliny na výměnu, ale já lepší jí mít víc. Když se brzdová kapalina jednou otevře, je potřeba jí spotřebovat, čili žádný schovávání na později. Je hygroskopická - nasává vzdušnou vlhkost, tím jí klesá bod varu a pak při mohutném brzdění se začne vařit, vznikne plyn a je po brzdění.
 • Takže dále očko a hadičku na očištěný a uvolněný odvzdušňovák a jeden člověk našlape (dokud není pedál tvrdý; vždy až na podlahu) a druhý odpouští na odvzdušňovacím šroubu, když první stojí na pedálu. Nesmí pustit pedál, pokud je otevřený odvzdušňovací šroub! Je nutné odpustit samozřejmě víc než jen „bublinky“, protože potřebujeme vytlačit starou kapalinu z trubiček a dostat tam novou. Pořadí je pravé přední, levé zadní, levé přední, pravé zadní. Postup samozřejmě na každém kole opakovat několikrát, dokud není odpuštěno rozumné množství brzdovky (to je vidět v nádobce, do které odpouštíme). Důležité je sledovat, kolik je kapaliny v nádobce ve vozidle! Nesmí tam dojít. Jinak je nutné odvzdušnit znovu všechna kola.
 • Po dokončení výměny kapaliny / odvzdušnění je dobré dotáhnout odvzdušňovací šrouby rozumným momentem a zakonzervovat je konzervantem, aby do příště nezarezly (např. Teroson Multi-wax). Důležitá je také přítomnost ochranné čepičky. Když není, tak přes to navléci alespoň nějakou trubičky se zaslepeným koncem.
 • Prošlapat brzdový pedál, zkontrolovat jestli nejsou někde nějaké netěsnosti, dolít/odsát brzdovou kapalinu na rysku max.
 • Pokud jsou nové destičky nebo i kotouče (když se měni kotouče, tak vždy i destičky) tak prvních pár desítek kilometrů brzdit opravdu opatrně a jemně, aby si to sedlo. A cca 300km od výměny brzdit rozumně, aby se nové díly zajely. Dobré je také za pár kilometrů zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny v nádobce, popřípadě dolít na rysku MAX.

Zdroj: fórum, autor: dethroned

 • Mažu vodící čepy při každé výměně kol.
 • Pokud to dlouho nebylo dělané, je lepší si připravit náhradní, hlavně kvůli nabobtnání gumičky na spodním čepu.
 • Většinou maj vůli. mě to nevadí, když na hrbolech drnčí, tak aspoň vím, že se hýbou.
 • Zatuhlý vodící čepy mě způsobily vibrace brzd i s novýma kotoučema. po výměně se to samo srovnalo, a teď už brzdy nekopou vůbec.
 • Nerezové vodící plíšky destiček je lepší taky čistit.
 • Na nových destičkách je nutné zkontrolovat vodící ucha a př. strhnout hrany - většinou je to barva.
 • Pístky, to je kapitola sama pro sebe. vypozoroval jsem, že náhradní z druhovýroby nejsou tak odolné na kontaktu s gumovým kroužkem. jakmile přestane těsnit prachovka, nastane rychlý konec.

Pístky je při montáži vhodné ošetřit montážní pastou pro brzdové systémy např. ATE pasta. Pasta potom chrání proti korozi část pístku mezi prachovkou a těsnícím kroužkem. Osobně tuto pastu aplikuji po koupi auta pod prachovky injekční stříkačkou.

 • navody/kontrola_brzd.txt
 • Poslední úprava: 12.01.2017 20:00
 • autor: mnov